Superfície edificada: 6.192 m2

El Crea-TIC està situat al districte 22@ de Barcelona, entre els carrers de Roc Boronat i Ciutat de Granada, al costat de l’edifici Media-TIC, també promogut pel CZFB.

El seu disseny harmònic i funcional, obra dels arquitectes Jaime de Oleza i Marta Casas, ofereix una superfície construïda de 2.995 m2 sobre rasant i 3.197 m2 sota rasant, distribuïts en: planta baixa, tres plantes superiors i dos subterrànies –aparcament, arxiu i galeria de serveis–.

Per l’ocupació de tecnologies d’aprofitament energètic i bioclimàtic l’edifici va obtenir l’Institut Català d’Energia (ICAEN) la certificació A d’eficiència energètica.

L’edifici va ser seu del Consell Audiovisual de Catalunya (CAC) fins el juliol de 2013. Actualment està arrendat per l’empresa Sellbytel.