Superfície edificada: 6.712 m

El Consorci i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) van promoure aquesta construcció per impulsar l’R+D en  el Parc de Recerca del campus de Bellaterra (Cerdanyola).

Se situa dins del corredor tecnològic CIT (Catalonian Innovation Triangle), que inclou el Parc de Recerca (UAB), el Parc Tecnològic del Vallès, el centre Esade-Creapolis, el Parc Alba, així com diversos parcs empresarials i centres universitaris.

L’edifici, obra de l’estudi d’arquitectura Cinnamond – Torrentó – Sala Arquitectes, té gairebé 5.000 m2 sobre rasant i 1.700 m2 de planta subterrània. Es distribueix en tres plantes d’oficines, amb un gran pati obert a l’oest, a partir d’un destacat joc de volums.

Està ocupat per unitats d’investigació d’empreses de biotecnologia i biomedicina, per oficines, una àrea de viver empresarial i els departaments de recerca de la UAB, l’Institut Català de Nanotecnologia (ICN) i Henkel.

Oferta i disponibilitat edifici Eureka