Ignasi Escudé

Servei de consultoria per al diagnòstic dels processos i la planificació de la implementació del Pla Estratègic del Consorci de la Zona Franca de Barcelona – Expedient 14/2019

Objecte del contracte: Servei de consultoria per al diagnòstic dels processos i la planificació de la implementació del Pla Estratègic ...

+

Prestació del servei de neteja, desinfecció, desinsectació i desratització (DDD) dels edificis del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, així com del subministrament de material fungible sanitari, contenidors d’higiene femenina i la seva recollida; exp. 12/2019

Objecte del contracte: Prestació del servei de neteja, desinfecció, desinsectació i desratització (DDD) dels edificis del Consorci de la Zona ...

+