Perfil del contractant

Licitació de la contractació de les obres de construcció: “Projecte d’Envolupant (Façanes i Cobertes) de l’edifici D-Factory 4.0-Zona Franca Barcelona” al carrer 27, número 10-16 (Sector *BZ)

Licitació de la contractació de les obres de construcció: “Projecte d’Envolupant (Façanes i Cobertes) de l’edifici D-Factory 4.0-Zona Franca Barcelona” ...

+

Execució de les obres corresponents a: sectorització de la nau i adaptació al RSCIE, així com la substitució de la coberta del magatzem 6 del Moll Àlvarez de la Campa. (exp. 16/2019)

Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte: Execució de les obres corresponents a: sectorització de la nau i adaptació al RSCIE, ...

+

Servei de consultoria per al diagnòstic dels processos i la planificació de la implementació del Pla Estratègic del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (exp. 14/2019)

Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte: L’objecte del contracte el constitueix el servei de consultoria per al diagnòstic dels ...

+

Licitació per a l’alienació del determinades parcel·les en l’àmbit dels Sectors 10 i 14 de la Marina del Prat Vermell en règim de compravenda condicionada al compliment de determinades obligacions per l’adjudicatari

Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte: Licitació per a l’alienació del determinades parcel·les en l’àmbit dels Sectors 10 i ...

+