Perfil del contractant

Projecte de construcció del nou edifici dFactory 4.0, al carrer 27, nº 10-16, Sector BZ-Zona Franca de Barcelona. Projecte d’Instal·lacions” (exp. 4/2020)

REINICI PROCEDIMIENT LICITACIÓ EXPEDIENT 4/2020. Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte: Projecte de construcció del nou edifici dFactory 4.0, ...

+

Projecte de construcció del nou edifici dFactory 4.0, al carrer 27, nº 10-16, Sector BZ-Zona Franca de Barcelona. Projecte d’Arquitectura” (exp. 3/2020)

REINICI PROCEDIMENT LICITACIÓ EXPEDIENT 3/2020. Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte: Projecte de construcció del nou edifici dFactory 4.0, ...

+

Subministrament, instal·lació i posada en marxa d’un sistema de processament amb components compatibles, una xorrejadora de grafit i una xorrejadora d’aire”. (exp. 3/2020/FEDER)

Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte: Subministrament, instal·lació i posada en marxa d’un sistema de processament amb components compatibles, ...

+

Servei de consultoria per al diagnòstic dels processos i la planificació de la implementació del Pla Estratègic del Consorci de la Zona Franca de Barcelona – Expedient 14/2019

Objecte del contracte: Servei de consultoria per al diagnòstic dels processos i la planificació de la implementació del Pla Estratègic ...

+

Prestació del servei de neteja, desinfecció, desinsectació i desratització (DDD) dels edificis del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, així com del subministrament de material fungible sanitari, contenidors d’higiene femenina i la seva recollida; exp. 12/2019

Objecte del contracte: Prestació del servei de neteja, desinfecció, desinsectació i desratització (DDD) dels edificis del Consorci de la Zona ...

+