Adjudicacions

Licitació de la contractació de les obres de construcció: “Projecte d’Envolupant (Façanes i Cobertes) de l’edifici D-Factory 4.0-Zona Franca Barcelona” al carrer 27, número 10-16 (Sector *BZ)

Licitació de la contractació de les obres de construcció: “Projecte d’Envolupant (Façanes i Cobertes) de l’edifici D-Factory 4.0-Zona Franca Barcelona” ...

+

Obres del projecte d’implantació d’una rotonda al carrer 2 intersecció amb el carrer 62 del Polígon Industrial de la Zona Franca de Barcelona – Expedient 3/2019

Contractació de les obres del projecte d’implantació d’una rotonda al carrer 2 intersecció amb el carrer 62 del Polígon Industrial ...

+

Subministrament, instal·lació i muntatge de mobiliari amb destinació al local ocupat per la “Incubadora d’Alta Tecnologia D-*Factory en manufactura avançada, fabricació additiva i 3DP”; expedient 9/2018/*FEDER, per al Projecte “Incubadores d’Alta Tecnologia per al foment de la innovació i la transferència de tecnologia a les *micropymes de la CA de Catalunya. Resolució *IAT 1809”, Operació “Incubadora d’Alta Tecnologia D-*Factory en manufactura avançada, fabricació additiva i 3DP” cofinançat a través del Programa Operatiu *Plurirregional d’Espanya *FEDER 2014-2020

Licitació del subministrament, instal·lació i muntatge de mobiliari amb destinació al local ocupat per la “Incubadora d’Alta Tecnologia D-Factory en ...

+

Subministrament i instal·lació d’una arquitectura de xarxa i una solució de seguretat informàtica amb destinació al local ocupat per la Incubadora d’Alta Tecnologia D-Factory en manufactura avançada, fabricació additiva i 3DP”; expedient 12/2018/FEDER, fabricació additiva i 3DP”; expedient 12/2018/FEDER, per al Projecte “Incubadores d’Alta Tecnologia per al foment de la innovació i la transferència de tecnologia a les micropymes de la CA de Catalunya. Resolució IAT 1809”, Operació “Incubadora d’Alta Tecnologia D-Factory en manufactura avançada, fabricació additiva i 3DF

Licitació del subministrament i instal·lació d’una arquitectura de xarxa i una solució de seguretat informàtica amb destinació al local ocupat ...

+