Obres d’adequació de la instal·lació fotovoltaica de la coberta de l’edifici seu del Consorci.- Exp. 17/2019.

(Carta d’adjudicació)

(Actes de la taula de contractació)