Convocatòries

Execució de les obres corresponents a: sectorització de la nau i adaptació al RSCIE, així com la substitució de la coberta del magatzem 6 del Moll Àlvarez de la Campa. (exp. 16/2019)

Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte: Execució de les obres corresponents a: sectorització de la nau i adaptació al RSCIE, ...

+

Servei de consultoria per al diagnòstic dels processos i la planificació de la implementació del Pla Estratègic del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (exp. 14/2019)

Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte: L’objecte del contracte el constitueix el servei de consultoria per al diagnòstic dels ...

+

Licitació per a l’alienació del determinades parcel·les en l’àmbit dels Sectors 10 i 14 de la Marina del Prat Vermell en règim de compravenda condicionada al compliment de determinades obligacions per l’adjudicatari

Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte: Licitació per a l’alienació del determinades parcel·les en l’àmbit dels Sectors 10 i ...

+

Execució de les obres de construcció:” PROJECTE D’ENVOLTANT (FAÇANES I COBERTES) de l’EDIFICI dFactory 4.0 – ZONA FRANCA BARCELONA “, al Carrer 27, núm 10-16 (Sector BZ) Zona Franca – Barcelona. (Exp. 15/2019).

Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte: Execució de les obres de construcció:” PROJECTE D’ENVOLTANT (FAÇANES I COBERTES) de l’EDIFICI ...

+

Licitació per a la prestació del servei d’auxiliars de servei i consergeria en els edificis propietat del Consorci de la Zona Franca de Barcelona. (Exp. 9/2019)

Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte: “Licitació per a la prestació del servei d’auxiliars de servei i consergeria en ...

+

Licitació per a la prestació del servei de neteja, desinfecció, desinsectació i desratització (DDD) dels edificis del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, ​​així com del subministrament del material fungible sanitari, contenidors d’higiene femenina i la seva recollida. (Exp. 12/2019).

Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte: Licitació per a la prestació del servei de neteja, desinfecció, desinsectació i desratització ...

+