Convocatòries

Execució de les obres corresponents al Projecte d’implantació d’una rotonda al carrer 2 intersecció amb el carrer 62 del Polígon Industrial de la Zona Franca de Barcelona (exp. 3/2019)

Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte: Execució de les obres corresponents al Projecte d’implantació d’una rotonda al carrer 2 ...

+

Contractació de serveis professionals d’assistència tècnica per a l’elaboració d’un pla d’acció per a la comercialització exterior del coneixement del Consorci en matèria de promoció i gestió d’àrees empresarials (exp. 2/2019).

Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte: L’objecte del contracte el constitueix la contractació de serveis professionals d’assistència tècnica per ...

+

Serveis professionals d’assessorament i consultoria per a la integració dels Objectius de Desenvolupament Sostenible i la Nova Agenda Urbana en l’estratègia del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (exp. 1/2019)

Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte: L’objecte del contracte el constitueix la contractació de serveis professionals d’assessorament i consultoria ...

+

Contractació del servei de Direcció integrada de Projecte (Project Management), corresponent a un edifici destinat a la implantació de “Incubadores d’Alta Tecnologia”, situat al carrer 27, núm. 10-16 (Sector BZ), Polígon Industrial de la Zona Franca de Barcelona”. (Exp. 14/2018)

Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte: Contractació del servei de Direcció integrada de Projecte (Project Management), corresponent a un ...

+

Execució de les obres de construcció: “Estructura de l’EDIFICI dFactory 4.0 – ZONA FRANCA BARCELONA”, al Carrer 27, núm. 10-16 (Sector BZ) Zona Franca – Barcelona (exp. 10/2018)

Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte: Execució de les obres de construcció: “Estructura de l’EDIFICI dFactory 4.0-ZONA FRANCA BARCELONA”, al Carrer ...

+

Servei de vigilància i seguretat privada en l’obra del Sector de la Marina del Prat Vermell (carrer Calç Cisó , 50-58, 08038 Barcelona)”; exp. 11/2018

Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte: L’objecte del contracte és la prestació del servei de Vigilància i Seguretat Privada ...

+

Subministrament d’una instal·lació d’una arquitectura de xarxa de solució de seguretat informàtica amb destinació al local ocupat per la Incubadora d’Alta Tecnologia D-Factory en manufactura avançada, fabricació additiva i 3DP i 3DP, cofinançat amb Fons FEDER

Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte: LSubministrament d’una instal·lació d’una arquitectura de xarxa de solució de seguretat informàtica amb ...

+