Dades bàsiques del concurs

Objecte del contracte:

Instal·lació d’un sistema de reconeixement facial per al control d’accessos de les oficines de la Seu Central del Consorci de la Zona Franca de Barcelona

En compliment del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener (BOE de 29 de gener), que regula l’esquema nacional de seguretat en l’àmbit de l’Administració Pública, cal que els interessats accedeixin al portal de licitacions per recollir la documentació del concurs.

Lloc d’execució: Barcelona
Procediment i forma d’adjudicació: Obert
Data de publicació: 2020-01-10
Pressupost (exclòs IVA): : 45.000,00.- €

Informació associada

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona
93 263 81 11 
www.zfbarcelona.es  

czfb@zfbarcelona.es
Av. Parc Logístic, 2-10
08040 Barcelona

Data límit de presentació:  

7 de febrer de 2020 a les 12:00 h

Documentació:

Plec de claùsules

Nota Aclaridora

Nota Aclaridora 1