• CONVOCATÒRIES
  • ADJUDICACIONS
  • Formalitzacions

Servei de vigilància i seguretat privada del Polígon Industrial, edificis i recintes del Consorci de la Zona Franca de Barcelona”. (Exp. 15/2020)
Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte: L'objecte de contracte és la prestació del servei de Vigilància i Seguretat Privada[...]
Servei de vigilància i seguretat privada a l’edifici del Passeig Torras i Bages, 130-134, 08030 Barcelona
Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte: És objecte del contracte actual la contractació del servei de Vigilància i Seguretat[...]
Subministrament, Implantació i Manteniment del nou sistema ERP (Enterprise Resource Planning- Planificació de Recursos Empresarials) per al Consorci de la Zona Franca de Barcelona” (exp. 13/2020)
Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte: L'objecte del contracte el constitueix el Subministrament, Implantació i Manteniment del nou sistema[...]
Obres contraincendis nau Molenbergnatie
Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte: Execució de les obres descrites en el projecte constructiu de reforma i reparació[...]
Servei de manteniment integral de totes les instal·lacions (excepte mitjans d’elevació, seguretat i incendis) i assistències vàries en els edificis del Consorci de la Zona Franca de Barcelona
Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte: Servei de manteniment integral de totes les instal·lacions (excepte mitjans d'elevació, seguretat i[...]
Obres d’ampliació projecte cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional denominat “Incubadora d’Alta Tecnologia D-Factory en manufactura avançada, fabricació additiva i 3DP
Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte: Obres d'ampliació projecte cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional denominat “Incubadora d'Alta[...]
Servei de consultoria per a la implementació de la Fase II del Pla Estratègic del Consorci de la Zona Franca de Barcelona
Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte: Servei de consultoria per a la implementació de la Fase II del Pla[...]
Servei de comunicació corporativa del Consorci de la Zona Franca de Barcelona
  Servei de comunicació corporativa del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (exp. 23/2019) (Carta adjudicació)
Execució de les obres de prolongació del carrer E i nou accés al Sector DFactory
Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte: Execució de les obres de prolongació del carrer E i nou accés al[...]
Servei de neteja viària del Polígon Industrial de la Zona Franca
Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte: Servei de neteja viària del Polígon Industrial de la Zona Franca" (exp. 7/2020)[...]
Subministrament, instal·lació, configuració i serveis de manteniment del sistema de telefonia IP (exp. 6/2020)
REINICI PROCEDIMIENT LICITACIÓ EXPEDIENT 6/2020. Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte: L'objecte del contracte el constitueix el subministrament, instal·lació,[...]
Projecte de construcció del nou edifici dFactory 4.0, al carrer 27, nº 10-16, Sector BZ-Zona Franca de Barcelona. Projecte d’Instal·lacions” (exp. 4/2020)
REINICI PROCEDIMIENT LICITACIÓ EXPEDIENT 4/2020. Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte: Projecte de construcció del nou edifici dFactory 4.0,[...]
Projecte de construcció del nou edifici dFactory 4.0, al carrer 27, nº 10-16, Sector BZ-Zona Franca de Barcelona. Projecte d’Arquitectura” (exp. 3/2020)
REINICI PROCEDIMENT LICITACIÓ EXPEDIENT 3/2020. Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte: Projecte de construcció del nou edifici dFactory 4.0,[...]
Servei de vigilància i seguretat privada al recinte de Zona Franca Duanera, c/ 5, Sector C, 08040 Barcelona. (exp. 2/2020)
Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte: Servei de vigilància i seguretat privada al recinte de Zona Franca Duanera, c/[...]
Subministrament, instal·lació i posada en marxa d’un sistema de processament amb components compatibles, una xorrejadora de grafit i una xorrejadora d’aire”. (exp. 3/2020/FEDER)
Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte: Subministrament, instal·lació i posada en marxa d'un sistema de processament amb components compatibles,[...]
Subministrament i instal·lació de cámeres de reconeixement facial en l’edifici del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (exp. 18/2019 bis)
Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte: Instal·lació d'un sistema de reconeixement facial per al control d'accessos de les oficines[...]
Servei de telefonia fixa i mòbil del Consorci de la Zona Franca de Barcelona
Suspensió Procediment de Licitació Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte: Servei de telefonia fixa i mòbil del Consorci de[...]
Servei de vigilància i seguretat privada a l’edifici del carrer Calç Cisó, 50-58, Sector La Marina del Prat Vermell” (exp. 22/2019)
Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte: Dins de la política d'organització dels serveis del Consorci de la Zona Franca de Barcelona,[...]
Servei de vigilància i seguretat privada en el recinte Álvarez de la Campa” (exp. 19/2019)
Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte: L'objecte del contracte és la prestació del servei de Vigilància i Seguretat Privada[...]
Servei de vigilància i seguretat privada en l’edifici del Passeig Torres i Bages, 130-134, 08030 Barcelona” (exp. 20/2019)
Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte: Instal·lació d’un sistema de reconeixement facial per al control d’accessos de les oficines[...]
Subministrament i instal·lació de càmeres de reconeixement facial en l’edifici del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (exp. 18/2019)
Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte: Instal·lació d'un sistema de reconeixement facial per al control d'accessos de les oficines[...]
Execució de les obres corresponents a: sectorització de la nau i adaptació al RSCIE, així com la substitució de la coberta del magatzem 6 del Moll Àlvarez de la Campa. (exp. 16/2019)
Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte: Execució de les obres corresponents a: sectorització de la nau i adaptació al RSCIE,[...]
Execució de les obres d’adequació de la instal·lació fotovoltaica a l’edifici seu del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (exp. 17/2019)
Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte: Execució de les obres d'adequació de la instal·lació fotovoltaica a l'edifici seu del[...]
Servei de consultoria per al diagnòstic dels processos i la planificació de la implementació del Pla Estratègic del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (exp. 14/2019)
Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte: L'objecte del contracte el constitueix el servei de consultoria per al diagnòstic dels[...]
Licitació per a la prestació del servei d’auxiliars de servei i consergeria en els edificis propietat del Consorci de la Zona Franca de Barcelona. (Exp. 9/2019)
Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte: “Licitació per a la prestació del servei d'auxiliars de servei i consergeria en[...]
Licitació per la prestació del servei de manteniment de l’obra civil del Polígon Industrial de la Zona Franca de Barcelona. (exp.10/2019)
Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte: "Licitació per la prestació del servei de manteniment de l'obra civil del Polígon[...]
Execució de les obres corresponents al Projecte d’implantació d’una rotonda al carrer 2 intersecció amb el carrer 62 del Polígon Industrial de la Zona Franca de Barcelona (exp. 3/2019)
Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte: Execució de les obres corresponents al Projecte d'implantació d'una rotonda al carrer 2[...]
Serveis professionals d’assessorament i consultoria per a la integració dels Objectius de Desenvolupament Sostenible i la Nova Agenda Urbana en l’estratègia del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (exp. 1/2019)
Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte: L'objecte del contracte el constitueix la contractació de serveis professionals d'assessorament i consultoria[...]
Servei de Manteniment de la xarxa semafòrica del Polígon Industrial de la Zona Franca de Barcelona (exp. 4/2019)
Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte: És objecte del contracte la prestació del servei de manteniment de la xarxa[...]
Execució de les obres de construcció: “Estructura de l’EDIFICI dFactory 4.0 – ZONA FRANCA BARCELONA”, al Carrer 27, núm. 10-16 (Sector BZ) Zona Franca – Barcelona (exp. 10/2018)
Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte: Execució de les obres de construcció: “Estructura de l'EDIFICI dFactory 4.0-ZONA FRANCA BARCELONA”, al Carrer[...]
Contractació del servei d’assessorament i consultoria per a captació d’empreses i delegacions de govern a Xina”; exp. 12/2018.
Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte: L'objecte del contracte ho constitueix la contractació de serveis professionals d'assessorament i consultoria[...]
Servei de vigilància i seguretat privada en l’obra del Sector de la Marina del Prat Vermell (carrer Calç Cisó , 50-58, 08038 Barcelona)”; exp. 11/2018
Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte: L'objecte del contracte és la prestació del servei de Vigilància i Seguretat Privada[...]
Servei de vigilància i seguretat privada en l’obra de la Zona Franca Duanera (carrer 5, Sector C, 50-58, 08040 Barcelona); exp. 13/2018
Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte: L'objecte del contracte és la prestació del servei de Vigilància i Seguretat Privada[...]
Subministrament instal·lació i muntatge de mobiliari amb destinació al local ocupat per la Incubadora d’Alta Tecnologia D-Factory en manufactura avançada, fabricació additiva i 3DP, cofinançat amb Fons FEDER
Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte: L'objecte del contracte ho constitueix el subministrament, instal·lació i muntatge de mobiliari amb[...]
Prestació del servei de recepcionistes/auxiliars en alguns edificis propietat del Consorci de la Zona Franca de Barcelona
Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte: Prestació del servei de recepcionistes/auxiliars en alguns edificis propietat del Consorci de la[...]
Rehabilitació Integral de la Nau B de la Zona Franca Duanera, carrer número 5 número 9-23 al Polígon Industrial de la Zona Franca, 08040 Barcelona
Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte: Rehabilitació Integral de la Nau B de la Zona Franca Duanera, carrer número[...]
Obres d’enderrocament d’un edifici situat al carrer lletra D, número 52-54 del Barcelona
Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte: L'objecte del contracte, constitueix la realització de tots els tràmits precisos per dur[...]
Obres adequació espais Incubadores Alta Tecnologia. Cofinançat 50 % a través del programa Operatiu Plurirregional de creixement intel·ligent Feder 2014-2020 (POcint)
Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte: L'objecte del contracte ho constitueix la realització de tots els tràmits precisos per[...]
Execució de les obres de construcció corresponents a la reparació i pavimentació de diferents trams del carrer 4 del Polígon Industrial de la Zona Franca de Barcelona
Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte: Execució de les obres de construcció corresponents a la reparació i pavimentació de[...]
Execució del projecte de correcció de la contaminació de les aigües subterrànies en l’emplaçament situat al carrer D nº 50 del Polígon Industrial de la Zona Franca de Barcelona
Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte: Execució del projecte de correcció de la contaminació de les aigües subterrànies en[...]
Contractació de la prestació del servei de Vigilància i Seguretat Privada en els recintes d’Álvarez de la Campa
Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte: Contractació de la prestació del servei de Vigilància i Seguretat Privada en els[...]
Licitació per a l’alienació en pública subhasta d’un immoble propietat del Consorci de la Zona Franca de Barcelona situat en el Sector de les casernes de Sant Andreu de Barcelona
  Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte:   Licitació per a l'alienació en pública subhasta d'un immoble propietat del[...]
Execució de les obres de construcció corresponents a la col·locació de portes resistents al foc de l’Edifici Nexus I
Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte: Execució de les obres de construcció corresponents a la col·locació de portes resistents[...]
Contractació del servei de recollida i tractament de residus dels edificis propietat del Consorci de la Zona Franca de Barcelona
Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte: Contractació del servei de recollida i tractament de residus dels edificis propietat del[...]
Obres de col·locació, instal·lació i posada en servei d’un sistema intel·ligent de videovigilància en el perímetre del Polígon Industrial de la Zona Franca
Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte: Obres de col·locació, instal·lació i posada en servei d'un sistema intel·ligent de videovigilància[...]
Redacció del projecte bàsic i d’execució per a la rehabilitació integral de la nau B de la Zona Franca Duanera
Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte: Redacció d'un projecte bàsic i d'execució per a la rehabilitació integral de la[...]
Arrendament de serveis d’una empresa de selecció de personal per dur a terme la recerca d’un/a director/a d’Economia 4.0″ (Exp. 17.17)
Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte: Contractar els serveis d'una empresa de selecció de personal per dur a terme[...]
Execució de les obres de construcció corresponents a: millora en urbanització de l’eix central entre el magatzem A i el B – Zona Franca Duanera (Fase II-Lot 1)
Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte: Execució de les obres de construcció corresponents a: millora en la urbanització de[...]
Subministrament, instal·lació i posada en funcionament d’un sistema de microfonia a la sala de Plens de l’edifici seu del Consorci
Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte: Subministrament, instal·lació i posada en funcionament d'un sistema de microfonia a la sala[...]
Servei de vigilància i seguretat privada en l’obra del Sector de La Marina del Prat Vermell
Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte: Servei de vigilància i seguretat privada en l'obra del Sector de La Marina[...]
Execució de les obres de construcció per al condicionament de la parcel·la – carrer 40 núm. 12 del PIZF
Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte: Execució de les obres de construcció per al condicionament de la parcel·la ubicada[...]
Prestació del servei de vigilància i seguretat privades als magatzems Álvarez de la Campa
Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte: Prestació del servei de vigilància i seguretat privades als magatzems d'Álvarez de la[...]
Redacció d’un projecte bàsic, executiu i direcció d’obra – naus modulars a la parcel·la C4-A del sector BZ1 – PIZF
Dades bàsiques del concurs: Objecte del contracte: Redacció d'un projecte bàsic, executiu i direcció d'obra d'un conjunt de naus modulars[...]
Servei de manteniment, conservació i millora de la jardineria i la xarxa de reg del PIZF, Nexus I i II, Media-TIC, ZF Duanera i seu del Consorci
Dades bàsiques del concurs: Objecte del contracte: La prestació del servei de manteniment, conservació i millora de la jardineria i[...]
Servei de direcció integrada del projecte de l’edifici de reallotjats de Sant Andreu
Dades bàsiques del concurs: Objecte del contracte: Realització dels treballs de direcció integrada del projecte (project management), corresponents a un[...]
Servei de manteniment de l’enllumenat públic del Polígon Industrial de la Zona Franca
Dades bàsiques del concurs: Objecte del contracte: És objecte del contracte la prestació del servei de manteniment de l'enllumenat públic[...]
Projecte adequació zona verda carrer 2 PI Zona Franca
Dades bàsiques del concurs: Objecte del contracte: Execució de les obres corresponents al "Projecte d'enjardinament de la zona verda del[...]
Servei de manteniment de la xarxa semafòrica del Polígon Industrial de la Zona Franca de Barcelona
Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte: El contracte té per objecte el servei de manteniment de la xarxa semafòrica[...]
Execució de les obres del projecte per a la millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic del Polígon
Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte: El contracte té per objecte l'execució de les obres del projecte per a[...]
Manteniment de totes les instal·lacions (excepte mitjans d’elevació, seguretat i incendis) als edificis del Consorci
Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte: L'objecte del contracte és la prestació del manteniment de totes les instal·lacions (excepte[...]
Prestació del servei d’auxiliars de recepció i consergeria als edificis propietat del Consorci
Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte: L'objecte del contracte és la prestació del servei d'auxiliars de recepció i consergeria[...]
Execució de les obres de construcció del CAP Carreres Candi
Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte: Execució de les obres de construcció corresponents als moviments de terra, la fonamentació,[...]
Contractació obres necessàries per als 78 habitatges dels edificis del Consorci a les Casernes de Sant Andreu
Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte: Execució de les obres de construcció corresponents al lot 1 ”moviment de terres,[...]
Obra civil necessària per al desplegament dels serveis de telecomunicacions al Polígon Industrial
Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte : Obra civil necessària per al desplegament de serveis de telecomunicacions al Polígon[...]
Serveis de vigilància i seguretat privades del Polígon Industrial de la Zona Franca i edificis del Consorci
Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte: Contracte de prestació de serveis de vigilància i seguretat privades del Polígon Industrial[...]
Serveis professionals de mediació immobiliària amb empreses i persones de nacionalitat xinesa
Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte: Contracte de prestació de serveis professionals de mediació immobiliària amb empreses i persones[...]
Subministrament d’energia elèctrica, renovable, de l’enllumenat públic del Polígon Zona Franca i dels edificis del Consorci
Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte: Subministrament d'energia elèctrica, 100% d'origen renovable, certificada en el mercat lliure i en[...]

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies