Objecte del contracte:

Prestació del servei de neteja, desinfecció, desinsectació i desratització (DDD) dels edificis del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, així com del subministrament de material fungible sanitari, contenidors d’higiene femenina i la seva recollida; exp. 12/2019

En compliment del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener (BOE de 29 de gener), que regula l’esquema nacional de seguretat en l’àmbit de l’Administració Pública, cal que els interessats accedeixin al portal de licitacions per recollir la documentació del concurs.

Lloc d’execució: Barcelona

Pressupost base de licitació: 2.380.910,54 € (exclòs IVA) 

Adjudicat a: Multiserveis Ndavant, SL

Per import (IVA no inclòs): 1.952.527,44 €/any

Data d’adjudicació: 25 de novembre de 2019

Fecha formalització del contrate: 1 de febrer de 2020

Documentació:

Anunci de formalizació de contracte