c/ Roc Boronat, 117, Barcelona

Superfície total disponible: 0 m²

  • CaracteríSTIQUES
  • DisponibiliTAT
  • UbicaciÓ
  • media
  • Plànols
  • +

Edifici 

Superfície construïda total: 23.059 m²

Construït sobre rasant: 16.000 m²

Superfície total oficines: 14.664 m²

Compensació dret de superfície: 3.416 m²

Superfície total del CZFB per llogar: 11.248 m²

Plantes: baixa, entresolat + 8 plantes superiors

Construït sota rasant: 7.059 m²

2 soterranis:

  • instal·lacions de l’edifici
  • 200 places d’aparcament per a cotxes i 26 per a motos

Primera ocupació de l’edifici: març del 2010

Arquitecte: Enric Ruiz Geli (Cloud- 9)