El Calderí, Mollet del Vallès (Barcelona)

L’àmbit total del sector és de 296.991 m² de sòl brut. El Consorci és propietari, juntament amb un altre soci en quotes indivises, de diferents finques que representen 149.933 m² de sòl.

  • CaracteristiQUES
  • DISPONIBILITAT
  • Ubicacion
  • Fotos
  • PLANOS
  • yo

Mollet del Vallès està situada a la primera corona metropolitana, a 15 minuts de Barcelona, i compta amb unes immillorables comunicacions: AP-7, C-33, C-58, C-17 i C-59.

 

És una ciutat mitjana (53.000 habitants) amb personalitat pròpia. Gràcies al desenvolupament de nous espais urbans i a la reconversió d’espais obsolets, s’ha convertit en un pol d’atracció per a la resta de municipis de la comarca.

 

Està pendent de desenvolupament la zona del Calderí, que s’integrarà al nucli urbà. Probablement serà l’últim gran desenvolupament urbanístic i comercial del Vallès. Un dels primers projectes previstos proporcionarà sostre comercial i d’oci (56.000 m2) a l’extrem sud-oest del sector. Aquesta ubicació fa que el centre comercial sigui un portal d’entrada i sortida de la ciutat.

 

Dades generals i propietat del Consorci de la Zona Franca

 

El Calderí: 291.550 m² de sòl brut

El Consorci és propietari de diverses finques, juntament amb un altre soci, en quotes indivises: 149.933 m² de sòl total.

Altres parcel·les són de l’Ajuntament de Mollet (aprox. 12.600 m²), de tres propietaris (entre 10.000 i 25.000 m²); i la resta, de diversos petits posseïdors.

 

Planejament general

Una sentència dictada per la Secció 5ª de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem l’ 11 de febrer de 2016, anul·là el POUM de Mollet que s’ havia aprovat al 2005.

Després de nous tràmits, el 8 d’ abril de 2019 s’ aprovà inicialment la Modificació Puntual del Pla General d’ Ordenació Urbana de Mollet a l’ àmbit del Calderí.

 

Gestió urbanística i propietat del Consorci de la Zona Franca:

Es va constituir la Junta de Compensació al març de 2.011.

El Consorci de la Zona Franca, amb un 30,3%, és majoritari a la JC i la presideix.

 

Situació urbanística de l’ àmbit del Calderí:

 

Àmbit total del sector:            291.550 m2 de sòl urbà delimitat.

Aprofitament total:                 144.278 m2 de sostre, distribuïts de la següent manera:

 

Residencial:     Sostre habitatge lliure:           71.974 m2, con 849 habitatges

                            Sostre habitatge protegit:      30.846 m2, con 480 habitatges

 

Zona Terciària: Comerç, Oci i restauració:

           Parcel.la de 28.528 m2 amb un sostre màxim de 41.458 m2

 

 

 

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies