Dades bàsiques del concurs

Objecte del contracte:

Licitació per a l’alienació del determinades parcel·les en l’àmbit dels Sectors 10 i 14 de la Marina del Prat Vermell en règim de compravenda condicionada al compliment de determinades obligacions per l’adjudicatari

En compliment del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener (BOE de 29 de gener), que regula l’esquema nacional de seguretat en l’àmbit de l’Administració Pública, cal que els interessats accedeixin al portal de licitacions per recollir la documentació del concurs.

Lloc d’execució: Barcelona
Procediment i forma d’adjudicació: Obert
Data de publicació: 2019-07-09
Pressupost (exclòs IVA): 44.950.400.- €

Informació associada

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona
93 263 81 11 Fax: 93 223 47 14
www.elconsorci.es
Av. Parc Logístic, 2-10
08040 Barcelona

Data límit de presentació:  2019-09-30 hasta las 14h

Documentació:

Plec de claùsules

Nota Informativa