Parcel·la: 12.005,89 m2

Ocupació màxima: 70,00 %

Qualificació urbanística: 22a