consorci

Què és el Consorci?

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), primer consorci instituït a Espanya (1916), és una entitat pública de dinamització econòmica, que opera principalment a l’àrea metropolitana de Barcelona.

L’activitat principal és gestionar el Polígon Industrial de la Zona Franca  i la Zona Franca Duanera, així com administrar els seus actius i afavorir la projecció internacional de Barcelona, Catalunya i Espanya en els sectors firal, logístic i immobiliari. Per aquest motiu, disposa de més de 12.000.000 m2 de sòl industrial i urbà, en diferents fases de realització.

La seva missió corporativa és propiciar el progrés social i la creació d’ocupació, a partir de la implantació industrial i logística, el desenvolupament empresarial i d’escenaris per a l’activitat econòmica, i la transferència tecnològica. A cada cicle històric ha contribuït al creixement econòmic i social amb iniciatives pioneres.

Els organismes rectors de l’entitat estan formats per representants de les principals entitats de l’àmbit econòmic de Barcelona, representants de l’Ajuntament de Barcelona i del Govern d’Espanya: les decisions plenàries són un reflex del seu esperit de concertació publicoprivada.