• Plenari
  • cOMITÈ EXECUTIU   
  • equip directiU    

Presidenta

Excma. Sra. Ada Colau Ballano, alcaldessa de Barcelona

Vicepresident

Sr. Pere Navarro i Morera, delegat especial de l’Estat

Vocals

Sra. Dña. Mª Pilar Paneque Sosa, subsecretaria d’Hisenda

Sra. Dña. Xiana Margarida Méndez secretaria d’Estat de Comerç

Sra. Dña. Mª José Gualda Romero, secretaria d’Estat de Pressupostos i Despeses

Sra. Dña. Mª José Rallo del Olmo, secretaria general de Transport

Sra. Almudena Escobedo Canalda, cap Dep. Prov. Duanes i Imp.Especials

Sr. José Alberto Carbonell Camallonga, director general de l’APB

Sra. Elsa Artadi Vila, regidora Ajuntament de Barcelona

Il·lma. Sra. María Luz Guilarte Sánchez, presidenta del grup municipal Cs

Il·lm. Sr. Ernest Maragall Mira,  regidor president del grup municipal d’ERC

Il·lm. Sr. Jaume Collboni i Cuadrado, 1r tinent d’Alcalde/regidor president del grup municipal del PSC

Il·lm. Sr. José Bou Vila,  president del grup municipal  del Partit Popular

Il·lm. Sr. Manuel Valls Galfetti, regidor president del grup municipal BCN pel Canvi

Sr. Jordi Pomarol  Clotet, tresorer de la Cambra de Comerç, Ind. i Navegació

Sr. Jaume Aragall Clavé, membre del Ple de la Cambra de Comerç, Ind. i Navegació

Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagés, presidenta de l’APB

Sr. Josep Sánchez Llibre, president de Foment Treball

Sr.D. Isaías Táboas Suarez, president de RENFE-OPERADORA

Sr. Camil Ros, secretari general de la UGT Catalunya

Sr. Javier Pacheco Serradilla, secretari general de CC. OO. Catalunya

Sr. Jordi Marti Grau, Regidor d’Economia i Pressupostos del Grup Municipal Barcelona en Comú

Observadors Sense Vot

Sr. Anton Ferré i Mestre, secretari general del CZFB

Sra. Blanca Sorigué Borrell, directora general del CZFB

Sr. Jordi Martí Grau, regidor d’Economia i Pressupostos

Sr. Francesc Xavier Poza, director de Patrimoni de l’Ajuntament de Barcelona

Sra. Cristina Ozores Jack, advocada de l’Estat

Sra. María Fernández Gonzalo, advocada de l’Estat

Sr. Severo Bueno de Sitjar de Togores, advocat de l’Estat