Política mediambiental

El 2006 es va iniciar la integració de valors ambientals en l’estructura del Consorci de la Zona Franca (CZFB). En aquest sentit, es va definir un sistema de gestió ambiental que ordenava procediments, auditories i objectius; definits i integrats en els processos d’actuació i decisió de l’organització. Aquest compromís ambiental va cristal·litzar el 2009 amb la primera certificació ambiental d’Espanya concedida a un polígon industrial per la gestió de les seves zones comunes.

En compliment de la política de sostenibilitat, s’ha treballat per a la reducció d’aspectes directes, com ara el consum d’aigua i d’energia a l’edifici corporatiu, el Polígon Industrial de la Zona Franca i els edificis Nexus II i Media-TIC. Aquestes pràctiques han obtingut la certificació ISO 14001 i la europea EMAS.

Tota la informació es recull a la declaració ambiental anual que realitza l’organització d’acord amb el reglament europeu EMAS.

Poden accedir a la política mediambiental del Consorci aquí.