Situat al carrer 60 del Polígon Industrial de la Zona Franca, , aquest edifici de 7.600 m² —7.100 per a oficines i locals; 500 places d’aparca-ment— està dividit en quatre mòduls iguals i independents: dos pertanyen a TMB, un a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i un altre al Consorci.
L’immoble, que pertany al Consorci, és un edifici de set plantes que disposa d’oficines de lloguer. Va ser rehabilitat el 2004 i el 2017 es van iniciar treballs de renovació general que van continuar en el transcurs del 2018 i, durant els dos propers anys, es continuarà amb les millores. Ofereix diferents tipus de superfícies. La cinquena planta està llogada a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i la pri-mera a fundacions sense ànim de lucre.