El Polígon Industrial de la Zona Franca (plànol i serveis) —145 empreses instal·lades en 4,7 milions de m2 d’extensió— és una les majors i més actives àrees industrials d’Espanya, clau en el potencial econòmic de Barcelona. La línia 9 Sud de metro i la propera activació de la L10 Sud milloraran aquesta connectivitat amb l’àrea metropolitana.

És una plataforma geoestratègica, amb una ubicació privilegiada, al costat d’infraestructures de transport i de comunicacions internacionals: l’aeroport, el port, diversos enllaços viaris i la gran estació ferroviària de mercaderies.  És la porta d’entrada de la Unió Europea, un pont natural i cultural cap al nord d’Àfrica i Iberoamèrica.

El polígon ofereix serveis de neteja, seguretat i manteniment de les instal·lacions comunes. Pel seu sistema de vigilància (24 hores, 365 dies), amb una dotació coordinada entre seguretat privada i el cos de la Guardia Civil; el Polígon, la Zona Franca Duanera i el Parc Logístic es converteixen en una de les àrees productives més segures.

Orientat al negoci internacional, amb sectors predominants com ara l’automoció, la química bàsica i la logística, el polígon acull empreses líders com ara Nissan, SEAT, Bayer, DB Schenker, Spain-Tir, Molenbergnatie i Consum; i més de 40 multinacionals.

La dinamització comercial, la flexibilització de les condicions de lloguer i el sanejament de naus obsoletes han incrementat l’atractiu del gran polígon de Barcelona.